Společnost CME Slovakia, s.r.o. (Slovensko) je výrobcem cloudového analytického systému KME - ERI™.


Systém je vyráběn v souladu s nejvyššími evropskými normami. Kvalita sestavení je potvrzena protokoly o bezpečnosti a účinnosti, stejně jako certifikáty ISO.


Díky úzké interakci vědců a lékařů, inženýrů a specialistů v oblasti informačních technologií máme možnost vyvíjet nové produkty, které jsou maximálně zaměřeny na potřeby udržení zdraví.

Cíle společnosti:

Vývoj a realizace výzkumných programů a jejich implementace do praxe.

Organizace a koordinace vědeckého výzkumu v oblasti aktivní dlouhověkosti.

Školení a vzdělávání uživatelů KME-technologií.

Pomoc mezinárodnímu sdružení uživatelů systému a zúčastněných stran.

Ochrana práv a zájmů členů «Sdružení pro ekologii života a zdraví».

Řešit stanovené před námi úkoly nejbezpečnějším, nejúčinnějším a přístupným pro uživatele Systému způsobem.

Úkoly společnosti:

 • Držet krok s dobou, rozvíjet se rychle.

 • Studium nejnovějších technologií v oblasti aktivního stárnutí.

 • Rozvoj teoretické základny v oblasti znalostí o aktivním stárnutí k dosažení maximálního účinku v tomto směru.

 • Inovovat, podporovat nové nápady, experimentování.

 • Účast na vývoji a implementaci mezinárodních vědeckých programů a projektů v oblasti dlouhověkosti kvality.

 • Zapojení specialistů k provádění výzkumných úkolů v oblasti vysoce kvalitní dlouhověkosti.

 • Zajištění vědecké, metodické a informační podpory výzkumu a vývoje v oblasti aktivního stárnutí.

 • Rozvoj výzkumných projektů a programů ve spolupráci s mezinárodními výzkumnými centry.

 • PR – kampani a implementace metod a principů kvalitní dlouhověkosti do praxe.

 • Účast na výstavách a konferencích na témata Age-Less, Anti-Age, Pro-Age za účelem popularizace dosažených výsledků.

 • Pomoc při zvyšování úrovně kvalifikace uživatel systému KME.

 • Organizace přednášek a seminářů pro uživatele.

 • Publikace vědeckých a teoretických článků, výsledků vědeckého výzkumu ve specializovaných mezinárodních časopisech.

Certifikáty.

Uživatelé