V moderním světě nemáme dostatek času ... pro sebe.

Ano, ano, právě pro sebe a své zdraví.


Mnohem více nás zajímají ty věci, které děláme, řešení naléhavých problémů, předmětů a lidí, kteří jsou kolem nás, komunikace s přáteli nebo jen sledování zpráv na internete.

Věnujeme méně a méně pozornosti sobě, tomu, co cítíme, jak vypadáme, jaké jsou naše myšlenky, jaká je naše nálada. Procházíme životem a nevšimneme si nesmělé signály ne blahobytu, které náš organismus občas vydává.

Proč je pro nás tak těžké a často prostě nudné pečovat o své zdraví?

Hodně pochází ze skutečnosti, že dnes člověk není sám pro sebe v centru pozornosti. Ale dříve nebo později si všichni uvědomujeme potřebu postarat se o sebe.


Lidé jsou takoví, že chodí k lékařům pouze v extrémních případech. A pokud se okolnosti vyvíjejí takovým způsobem, že jsme nuceni věnovat pozornost zdraví, tehdy myšlenka, že jde o dlouhý a nepříjemný proces, nás nutí odložit všechno na později.


Je to správně?


Zdraví je váš kapitál.
Péče o své zdraví je investice do sebe, do své současnosti.
Péče o své zdraví je investice do své budoucnosti a budoucnosti svých dětí.
Péče o své zdraví je investice do své energie, do svého rozvoje


Být zdravý znamená žít ve stáří v dobrém zdraví, užívat si život a užívat si harmonii.

Je to lákavé?


Jak se naučit milovat sebe a starat se o sebe?
Jak slyšet své tělo a začít se o něj starat?
Jak udělat svůj život zdravějším?
Pokud jste si položili takové otázky alespoň jednou, jste na správné cestě.


Lidský organismus je jedinečný biologický mechanismus, ve kterém je vše vzájemně propojené a jehož funkčnost je regulována především interním přístupem k sobě samému. Je to postoj, se kterým člověk vnímá realitu, a tím vytváří svou vlastní realitu.
Co je příčina a co je důsledek skutečnosti, že ne všechno je v organismu dobré?

Péče o sebe je snadná.


Jedním z možných «pomocníků» na této cestě může být Vaše použití Systému KME. Právě princip zainteresovaného přístupu ke svému zdraví je hlavní myšlenkou KME.
Používání Systému vám pomůže odhalit své všestranné zdroje, biologické i psychologické. Funkčnost systému je zaměřena na obnovení přirozené obrany organismu.
Kombinací individuálně zvolených léčebných metod a vytvořením příznivých podmínek pro optimalizaci vnitřního potenciálu organismu tím vytvoříte pro sebe maximální kvalitu života.


Pečovat o své zdraví s KME není nuda.
Pečovat o své zdraví s KME je vzrušující, módní, prestižní.

KME – technologie

Systém umělé inteligence, Váš osobní pomocník pro zdravý životní styl.

Co je KME

Screeningový systém pro integrativní medicínu i pro každého, kdo myslí na své zdraví a sleduje vývoj vědy.

Dva v jednom

Holistický přístup při posuzování aktuálního stavu lidského těla. Možnost zásadně pozitivně ovlivnit zásoby lidského těla.

Servis

Cloudové technologie jsou základem naší rychlé a spolehlivé podpory. Zaručujeme stabilitu práce, bezpečnost používání a školení v používání Systému.

O systému KME

KME je systém pro screeningové hodnocení současného stavu lidského těla, jehož fungování je založeno na principech umělé inteligence.


Systém KME je založen na syntéze hlubokých znalostí o živé hmotě organismu.


KME umožňuje uživateli implementovat integrující přístup při hodnocení současného stavu člověka. KME pomáhá předvídat vývoj zdravotního stavu, který odráží vztah mezi stupněm aktivity a směrem procesů probíhajících na různých úrovních lidského těla.


Systém KME je další metodou pro analýzu lidského zdraví.

Jak systém «KME - ERI™» funguje.

Hlavním biofyzikálním parametrem metody KME je dynamická síla elektrického pole živého organismu. Tuto skutečnost určuje nerozlučné spojení mezi dvěma hlavními stavy živé hmoty – látkou a polem. Informace získané při analýze dynamiky síly pole jsou spektrálně-dynamickým markerem („obrazem“) aktuálního stavu. Marker je dynamická digitální charakteristika elektrického pole různých procesů, ke kterým dochází v těle, a jejich různých kombinací. Markery popisují průměrné statistické charakteristiky těchto procesů.

Software ERI™

Princip fungování programů ERI ™ je založen na rozpoznávání „obrazů“. „Obrazem“ (markerem) v systému KME je dynamická intenzita elektrického pole, která odpovídá aktuálním procesům lidského těla v daném okamžiku. Za účelem získání informací o aktuálních procesech v lidském těle, stavech jeho orgánů a systémů, reakcích a jejich příčinách je marker vyšetřované osoby zaznamenaný pomocí senzoru porovnán s průměrnými statistickými markery těchto stavů a ​​procesů, které jsou v databázi programu ERI ™.

Softwarové rozhraní systému KME - ERI ™, terminologie a báze znalostí jsou prezentovány v ruštině, angličtině, němčině, češtině, francouzštině, italštině, španělštině a polštině.

Rozdíly a výhody Systému

Základní rozdíl mezi KME a jinými screeningovými systémy spočívá v tom, že tento systém v procesu hodnocení stavu těla pracuje v pasivním režimu bez jakéhokoli dopadu na osobu.

Systém KME je věrným pomocníkem běžným uživatelům stejně jako specialistům s nejširší oblastí jejich činnosti.

V případech, kdy je systém KME zapojen do práce lékaře, stává se plnohodnotným účastníkem procesu komunikačních vztahů: lékař - systém KME - pacient.
Systém KME umožňuje zohlednit dynamiku stavu pacienta a okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů terapeutických opatření.

Systém KME - ERI ™ umožňuje uživateli:

  • vyhodnotit stávající a potenciální zdravotní rizika;
  • vyhodnotit vliv psycho-emocionálního stavu a osobních psychologických charakteristik na fyziologické procesy a zdravotní ukazatele;
  • dávat doporučení o vytvoření dynamického programu zdravé výživy;
  • umožní vám optimálně vybrat komplex biologických přísad;
  • umožní posoudit funkční aktivitu vitamínů a mikroelementů pro korekci tkáňového metabolismu;
  • dát doporučení na nezbytné fyzické (svalové) zátěže pro pohybový aparát;
  • na základě korekce rovnováhy energetických charakteristik obnovit nejlepší celkovou pohodu a funkčnost všech systémů těla;
  • umožní posoudit prognózu účinnosti a trvání použití vybraných metod a korekčních programů k dosažení optimálního výsledku s přihlédnutím k individuální reaktivitě organismu a adaptivním zdrojům všech jeho systémů;
  • umožňuje vypracovat zdravotní prognózu, která odráží vztah, stupeň aktivity a směr procesů a stavů na různých úrovních lidského těla.

Systém KME může efektivně využívat specializovaný trenér zabývající se zdravým životním stylem a aktivní dlouhověkostí. Systém KME umožní vytvořit podobný triumvirát vztahů: specializovaný trenér - systém KME - pacient. Specializovaný trenér dostane příležitost navázat optimální kontakt s klientem, aby rychle zhodnotit jeho fyzický a emocionální stav.
Na základě posouzení stavu klienta za systémem KME a na základě jeho potřeb dostane trenér možnost doporučit klientovi různé produkty, včetně doplňky stravy, a to v souladu s různými schématy prevence a udržování zdraví. Systém KME umožňuje vzít v úvahu dynamiku stavu pacienta, okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů pro provedení zdravotních opatření.

Systém KME s vysokou mírou efektivity může být zapojen do rodinného kruhu za účelem osobní kontroly a celkového zlepšení zdravotního stavu každého z jeho členů.

POZOR: Použití systému KME nenahrazuje stávající laboratorní, klinické a jiné metody analýzy zdravotního stavu člověka, léčby léky a dalších metod léčby a prevence lidského zdraví.